(662) 961-0826-29 info@Iacg .co.th

Energy Saving

Energy saving

SolutionIACG Co.,Ltd. is a dealer of energy-saving lighting technology for all types of industry since environmental concerns is also our top priority.
Ecolt is supplier of efficient lighting product particularly for customers from industrial group and commercial group

ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้พลังงานแสงสว่างที่มีประสิทธิ์ภาพสำหรับลูกคาในกลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่ม พาณิชย์กรรม
ประโยชน์และข้อได้เปรียบ

ประหยัดพลังงาน : การใช้กระแสไฟฟ้า - เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟเมอร์คิวรี่ ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 60-70% และเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟ เมทัลฮาไลด์ จะใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 40-50%
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน : มากกว่า 60,000 ชั่วโมง (หลอดไฟเมอร์คิวรี่ : 12,000)
อัตราการลดลงของการส่องสว่าง : ภายหลังการใช้ 2,000 ชั่วโมง อัตราการลดลงของแสงสว่างจะลดลงเพียง 5% ในขณะที่หลอดไฟเมอร์คิวรี่จะลดลงถึง 45%
จุดติดหลอดไฟได้ทันที : สามารถเปิดใช้หรือรีสตาร์ตใหม่ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาวอร์มหลอดไฟ
ดัชนีความถูกต้องของสีสูง CRa : 75 82 Ra สามารถเลือกสีได้และเป็นแสงที่อ่อนโยนซึ่งใกล้เคียงกับ แสงอาทิตย์
การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม : ไม่มีมลพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีความสว่างสูง แต่มีแสงสะท้อนบาดตาของไฟต่ำ เป็นแสงที่เสถียรภาพ คงที่ไม่สั่นไหวหรือกะพริบ ซืงเป็นผลดีต่อสุขภาพสายตา
ประสิทธิภาพการปรับอากาศ : เนื่องจากอุณหภูมิหลอดไฟมีน้อยกว่า 80c (หลอดไฟเมอร์คิวรี่มีอุณหภูมิมากกว่า 350c) จึงทำให้รปะสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศทำงานได้ดีมากกว่าลักษณะการทำงาน

หลอดไฟ Induction เรียกว่าหลอดไฟปราศจากขั้วไฟฟ้า ภายในหลอดไฟจะไม่มีไส้หลอดหรือขั้วไฟฟ้า แต่จะประกอบไปด้วยตัวเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสตรง หลอดไฟปล่อยประจุและข้อต่อ (coupler) สนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความถี่สูงสร้างความเชื่อมโยงกับฟองที่อยู่ภายในโดยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดกระบวนแตกตัวเป็นไอออนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของก๊าซภายในหลอดไฟและทำให้ก๊าซกลายมาเป้นพลาสมาที่จะส่องแสดง อัลตราไวโอเคล 253.7 นาโนเมตร ที่ซึ่งเสริมพลังให้ฟอสเฟอร์(สารเรืองแสง) ที่อยู่ภายในผนังด้านในของหลอดไฟปล่อยแสง ที่มองเห็นได้ออกมา

Lighting Comparison

Factor SOLECASA Induction LED High Pressure Sodium Metal Halide Mercury Vapor T8 T5
Warranty 2 Years 2 Years 0-1 years 0-1 years 0-1 years 0-1 years 0-1 years
Life time Over 60,00 hrs Over 50,00 hrs Over 6,00-24,000 hrs Over 6,00-20,000 hrs Over 8,00-12,000 hrs Over 20,000 hrs Over 20,000 hrs
Energy Save > 40% > 40% NO NO NO 20 - 30% 20 - 30%
Colour Temperature 2700-6800k 2700-6500k 2000k 3000-4000k 4000k 3000-5000k 3000-6500k
Mean Lumens per Watt 70 L/W 50 - 100 L/W 150 L/W 50 - 80 L/W 15 - 45 L/W 80 - 100 L/W 80 - 100 L/W
Component Temp Low than 80c 37 - 120c > 300c > 300c > 300c 35c 25c
CRI > 80 > 75 21 64 40 62 82
Ignition Time Intant Intant 5-8 minutes 5-10 minutes 5-15 minutes Intant Intant
Flicker No No Yes Yes Yes Yes Yes
Maintenance Cost Vert Low Very High High High High Medium Medium
Eyes Damage No Yes No No No No No
Environmental Protection Yes No No No No No No